Alle meesters en juffen masters

Het onderwijs kan flink aan kwaliteit winnen, als op grote schaal wordt geïnvesteerd in vervolgopleidingen voor leraren en ondersteunend personeel, vindt de AOb. Iedere leraar in basis- en voortgezet onderwijs zou de mogelijkheid moeten krijgen om tijdens de loopbaan een masteropleiding op academisch of post-hbo-niveau te volgen.
Academici moeten kans hebben op een promotieplaats. Ondersteuners die zich willen bekwamen voor een leraarsbaan, moeten daartoe de mogelijkheid krijgen. Het onderwijspersoneel moet zelf weer grip krijgen op de scholingsbudgetten die ministerie en werkgevers nu vaak voor eigen projecten gebruiken.

In EU-verband is afgesproken dat Europa zich moet ontwikkelen tot een van de leidende kenniseconomieën in de wereld. De overheid heeft grote aspiraties. Het onderzoek ‘Winnaars en verliezers op de arbeidsmarkt 1995-2000. Naar een kenniseconomie?’ van de Universiteit Maastricht signaleerde echter een schokkende ontwikkeling.

Vrijwel alle beroepssectoren laten een stijging zien van het gemiddelde opleidingsniveau. In de journalistiek, het personeelswerk, techniek en management. Daar worden ook steeds meer academici aangetrokken. In de pedagogische sector zagen de onderzoekers het tegendeel: downgrading.

Vervolgopleidingen creëren
In veel landen is de lerarenopleiding verbonden aan universiteiten, in Nederland aan het hbo. In de visie van de AOb is er veel meer mogelijk. In een nog niet zo ver verleden stroomden veel leraren door van lager onderwijs naar middelbaar onderwijs na het halen van akten. Een stelsel dat voor dynamiek en mobiliteit zorgde, maar volkomen is verdwenen.

Dat systeem zou nieuw leven ingeblazen kunnen worden door vervolgopleidingen te creëren binnen het nieuwe stelsel voor hoger onderwijs, zo suggereert de AOb. Na de bacheloropleiding waarmee studenten aan hun carrière in het onderwijs beginnen, zouden zij tijdens hun loopbaan verder kunnen worden opgeleid in een academische mastercursus of een post-hbo-master.

Mogelijkheden
Leraren basisonderwijs die zich via een masteropleiding specialiseren in de verdere ontwikkeling van de kernvakken taal en rekenen. Of die een vervolgopleiding doen voor een vak in het voortgezet onderwijs. Ondersteuners die willen doorstromen naar een leraarsbaan, moeten een bacheloropleiding kunnen volgen. Leraren voortgezet onderwijs die een academische graad halen in de didactiek van hun vak. Academici van universitaire lerarenopleidingen zouden uitzicht moeten hebben op een promotieplaats. Onderwijs en onderzoek blijven in zo'n situatie dicht bij elkaar.

De AOb voorspelt voordelen op meer terreinen. Voor leraren blijft op deze manier het vak interessant. Het voordeel voor de maatschappij is dat het niveau van het docentenkorps stijgt en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Voor de onderwijsarbeidsmarkt betekent het grotere kansen op doorstroming.

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren